Гишүүний програм

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Дэлгэрэнгүй...

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗ-ийн эрх олгох, шалгалтад бэлтгэх сургалт

ТМЗ-ийн эрх олгох

шалгалт

ТМЗ эрх олгох шалгалт

    • - 0900  - Татварын онол-Мэргэжлийн ёс зүй
    • - 1400   - Хууль эрх зүй
    • - 0900  - Татварын бүртгэл
    • - 0900  - СТОУС-ын хэрэглээ

утас: 76118989

Үйл явдал

Бүгдийг харах
17
6 сар
17
ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалт /Татварын онол, хууль эрх зүй/
9:00 am - 11:30 am

Шалгалтын хуваарь Огноо Эхлэх цаг Шалгалтын нэр Үргэлжлэх хугацаа Төлбөр 06 сарын 17 0900 цаг Татварын онол 2.5 цаг 24000₮ 06 сарын 17 1400 цаг Хууль эрх...

18
6 сар
18
ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалт /Татварын бүртгэл/
9:00 am - 2:00 pm

Огноо Эхлэх цаг Шалгалтын нэр Үргэлжлэх хугацаа Төлбөр 06 сарын 18 0900 цаг Татварын бүртгэл 5 цаг 40000₮

19
6 сар
19
ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалт /СТОУС Хэрэглээ/
9:00 am - 12:00 pm

Огноо Эхлэх цаг Шалгалтын нэр Үргэлжлэх хугацаа Төлбөр 06 сарын 19 0900 цаг СТОУСХэрэглээ 3 цаг 24000₮

Мэдээ, мэдээлэл

сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл

Гэрэлдамба Цэрэндулам
6 сар 3, 2020

Шинэ хишигтэн цахим сонины 5 сарын дугаар гарлаа

Гэрэлдамба Цэрэндулам
5 сар 27, 2020

Тестийн эмхтгэл-VII ном шинэчлэгдэн хэвлэгдлээ

Бидний тухай

ТМЗ нийгэмлэгийн 15 жил

logo (3)

Монгол Улсын

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг

Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг