Гишүүний програм

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗ-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗ-ийн эрх олгох, шалгалтад бэлтгэх сургалт

ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалтад бэлтгэх

сургалт

ТМЗ-ийн эрх олгох, шалгалтад бэлтгэх сургалтад.

Үйл явдал

View All
09
3 сар
0218-1
ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ
1:00 pm - 1:00 pm
AIzaSyCp0mLboXnHA6Ijzeao51D2S0Cw5mNfD7Q

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтын үндсэн анги болон бямбын ангийн бүртгэл эхэллээ. Та бүхэн ТМЗ нийгэмлэгийн албан ёсны цахим хуудас www.cpta.mn сайтаар нэвтэрч...

Бидний тухай

ТМЗ нийгэмлэгийн 15 жил

logo (3)

Монгол Улсын

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг

Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг