Гишүүний програм

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Дэлгэрэнгүй...

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй...

ТМЗ-ийн эрх олгох, шалгалтад бэлтгэх сургалт

ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалтад бэлтгэх

сургалт

ТМЗ эрх олгох, шалгалтад бэлтгэх сургалт.

  • - СТОУС-ын хэрэглээ
  • - Татварын бүртгэл
  • - Хууль эрх зүй
  • - Татварын онол-Мэргэжлийн ёс зүй

Үйл явдал

Мэдээ, мэдээлэл

сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл

Гэрэлдамба Цэрэндулам
4 сар 6, 2020

ТМЗН ном, сурах бичгүүдээ шинэчилж байна

Бидний тухай

ТМЗ нийгэмлэгийн 15 жил

logo (3)

Монгол Улсын

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг

Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн нийгэмлэг