Татварын суурийг гажуудуулж ашгийг шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой татварын гэрээг хэрэгжүүлэх олон талт конвенц. Олон улсын нийтийн эрх зүйн хүрээнд

 

Татварын суурийг гажуудуулж ашгийг шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй холбогдох татварын гэрээг хэрэгжүүлэх Олон талт конвенц

 

page-20034