INTERNATIONAL TAXATION & TAX POLICY — Practical Insights in a Dynamic Multilateral Environment

57,750

“Олон Улсын татвар ногдуулалт ба татварын бодлого”-д багтсан чухал сэдвүүд нь дараах 5 хэсэгт хуваагдана. Үүнд:

1-р хэсэг: Олон улсын бүтэц тогтолцоо – Гол ойлголтууд ба Татварын харьяалал

2-р хэсэг: Европын Холбоо/ Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа Хөгжлийн Байгууллага (ЭЗХАХБ)-ийн зүгээс Орлого Шилжүүлэлт – Татварын суурийн элэгдлийн (ОШТСЭ) түгээмэл үзэгдлүүдийн эсрэг хийгдэж буй арга хэмжээ

3-р хэсэг: Аж ахуй нэгжийн Татварын бодлого болон харьяаллын хоорондын хамаарал

4-р хэсэг: ЭЗХАХБ-ийн хэтийн бодлого – Татварын бүтэц хоорондын нээлттэй байдлын нэмэгдэж буй чухал ач холбогдол

5-р хэсэг: ОШТСЭ-ийн мэдлэг ойлголт болон ач холбогдлыг түгээн дэлгэрүүлсэн бодит хэрэг явдлууд

Ангилал:

Европын татварын зөвлөхүүдийн холбооны Ерөнхийлөгч, Профессор Piegiorgio Valente-ийн гаргасан “ОЛОН УЛСЫН ТАТВАР НОГДУУЛАЛТ БА ТАТВАРЫН БОДЛОГО” номыг худалдаалах болно.

Энэхүү номонд олон улс болон Европын түвшинд татварыг нуун дарагдуулах зорилгоор “орлого шилжүүлэлт” болон бусад татвараас зайлсхийх түгээмэл үзэгдлүүдийн эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тухай ойлголтыг бодит туршлагаас үндэслэн тайлбарласан. Мөн “Дижитал эдийн засаг” гэх мэт Олон улсын татварын нэн чухал, цогц асуудлуудыг тайлбар хүснэгт болон нэгдсэн схемээр номонд тайлбарласан.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INTERNATIONAL TAXATION & TAX POLICY — Practical Insights in a Dynamic Multilateral Environment”

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн