Delgertsog2

Доржтаяа ДЭЛГЭРЦОГ

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн /“Даймонд Такс Тин" ХХК-ийн захирал/

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн /“Даймонд Такс Тин” ХХК-ийн захирал/

Бусад гишүүд

our_team-10324