11.avirmed

Бадарч
АВИРМЭД

Удирдах зөвлөлийн гишүүн <br>/СЭЗИС, НББ-ийн тэнхим, <br>багш, дэд профессор/

Удирдах зөвлөлийн гишүүн /СЭЗИС, НББ-ийн тэнхим, багш, дэд профессор/

Бусад гишүүд

our_team-8946