Хорооны дарга: Сайнбаяр БАЯРХҮҮ

Цахим шуудангийн хаяг: [email protected]

Нарийн бичгийн дарга: Энхтайван ТАЙВАНСАЙХАН

Гишүүд: Б.Хишигдаваа, Г.Чулуунцэцэг, М.Энхсүрэн, О.Ганзориг, М.Мишигдорж, Г.Гэрэлт-Од, Д.Баярцэцэг

Манай нийгэмлэгтэй хамтран ажилладаг гишүүд дэмжигчид, албан байгууллагууддаа талархал илэрхийлье.

Манай хороо үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн хүрээнд нийт гишүүдийн бүртгэлийг хөтөлж, ёс зүйн дүрмийг танилцуулан мөрдүүлэх болон гишүүд, ТМЗ компаниудын ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч гишүүн та бүхэн идэвхтэй оролцож, гишүүний үүргээ биелүүлж, санал хүсэлтээ ирүүлэн хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Ёс зүй, хяналтын менежментийн хорооны үйл ажиллагаа

Гишүүдийн бүртгэл, хураамж, хувийн хэргийг хөтлөх, Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүрмийг боловсронгуй болгох, зөрчсөн үйлдлийг судлан үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, холбогдох шийдвэрийг гаргуулах санал бэлтгэх, гишүүдийн дунд олон нийтийн ажил зохион байгуулах чиг үүрэгтэй.

page-8279