ГРУППИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Өнөөдөр Таван Богд групп нь 15 охин компани, 4 хөрөнгө оруулалттай компани, 4 бизнес нэгж, нийт 11,000 гаруй ажиллагсадтайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан, ард түмнийхээ амьдралыг чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.

Таван Богд группийн компаниуд нь Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-тэй хамтран зохион байгуулдаг Монгол улсын нийгэм, эдийн засагт үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг ТОП-100’ аж ахуйн нэгжийн шалгаруулалтанд байнга шалгардаг.

Бид байгууллагын үнэт зүйл болох ажилчддаа өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал олгож, ая тухтай ажлын орчин, эерэг хандлага, бүтээлч эрмэлзэл тэдний мэдлэг боловсрол, чадварыг дээшлүүлэх байнгын сургалт , нэгдсэн арга хэмжээнд оролцох боломжоор хангаж чаддаг Монгол улсын бизнесийн салбарын манлайлагч юм.

Группийн ерөнхий үйл ажиллагааг салбар бүрээр ангилан үзвэл