Сургалт Хүний тоо Хичээллэх хугацаа Хичээллэх цаг Судлах хичээл Тайлбар
1 Санхүү болон өртөг удирдалагын бүртгэл 25 X/08-11

XI/05-08

09.00-12.10 Санхүү болон өртөг удирдлагын бүртгэл /тест/ Анги дүүргэлт бүрдсэн тохиолдолд сургалт явагдана.
2 Татварын англи хэл 25 X/16-19

XI/12-15

09.00-12.10 Ерөнхий болон татварын англи хэл