Сургалт Хүний тоо Хичээллэх хугацаа Хичээллэх цаг Судлах хичээл Тайлбар
1 Санхүү болон өртөг удирдалагын бүртгэл 25 III/20-24 09.00-12.10 Санхүү болон өртөг удирдлагын бүртгэл /тест/ Анги дүүргэлт бүрдсэн тохиолдолд сургалт явагдана.
2 Татварын англи хэл 25 III/25-27 09.00-12.10 Ерөнхий болон татварын англи хэл

page-10279