Нийгмийн

Үйлчилгээ

 
Татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ тэмцээн
 

Нийгэмлэгийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь олон нийтэд татварын хууль тогтоомжийг таниулах, сурталчлах явдал тул уг ажлын хүрээнд 2007 оноос эхлэн ҮТЕГ болон нийгэмлэгийн гишүүн байгууллагуудтай хамтран “Татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” тэмцээнийг зохион байгуулж ирсэн. Энэ тэмцээн нь татварын хуулиудыг олон нийтэд өрсөлдөөнт байдлаар сурталчилах, тухайн мэргэжлээр суралцачдын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой юм.

  • 2007 он “Аж ахуйн нэгийн орлогын албан татварыг хэн сайн мэдэх вэ?” их дээд сургуулийн оюутны тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулав.
  • 2008 он “Хувь хүний орлгоын албан татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Улаанбаатар такс ТИН” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2009 он “Татварын Ерөнхий хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Од такс ТИН” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2010 он “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Голден файл ТИН” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2011 он “Ашигт малтмалын татвар ногдуулалтыг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Даймонд такс ТИН” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2012 он “Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Монгол такс ТИН” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2013 он “Уул уурхайн татвар ногдуулалтыг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Монголын алт корпораци” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
  • 2014 он “Аж ахуйн нэгийн орлогын албан татварыг хэн сайн мэдэх вэ?” ҮТЕГ, “Kроу Хорвать Монголиа” ХХК-тай хамтран зохион байгуулав.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг