...
 
ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ
 

Сургалтын агуулга:

 •  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар:
  •            НББ-ий болон татварын бүртгэлийн хэрэглэгчдийн зорилго, Орлогын татварын бүртгэл
  •            Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тооцоолол, тайлагнал
  •            ААНОАТ-ыг НББ-д тусгах, тайлагнах
 •  Хувь хүний орлогын албан татвар:
 •                      ХХОАТ-ын тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал /Суутгагчийн/
 •                      Иргэний орлого, татварын тооцоолол, тайлагнал
 •  Хэрэглээний албан татвар:
 •                      Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тооцолол, тайлагнал, бүртгэл
 •                      Гаалийн албан татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал
 •                      Онцгой албан татвар болон бусад хэрэглээний татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал
 •  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 •                      Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт, НД-д хамрагдах хэлбэр, ажил олгогчийн үүрэг, хариуцлага
 •                      Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал
 •                      Нийгмийн даатгалын сангийн төрөл, тэдгээрийн орлого зарлага
 •  Хөрөнгийн албан татвар
 •                      Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тооцоолол, тайлагнал, бүртгэл
 •                      Галт зэвсгийн албан татварын тооцоолол, тайлагнал
 •                      АТБӨЯХ-ийн албан татварын тооцоолол, тайлагнал
 •  Уул уурхайн салбарын татварын онцлог, ашигт малтмалын төлбөрүүдийн тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал
 •  Төлбөр хураамжуудын тооцоолол, бүртгэл, тайлагнал. Үүнд:
 •                      Тэмдэгтийн хураамж
 •                      Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр
 •                      Ус бохирдуулсны төлбөр
 •                      Газрын төлбөр
 •                      Агаарын бохирдолын төлбөр
 •                      Хог хаягдлын хураамж
 •  /ДАДЛАГА/ Орлогын албан татвар/
 •  /ДАДЛАГА/ Татварын бүртгэл гарын авлагын нэгдсэн бодлого дээр ажиллах

 

Сургалтад хамрагдсанаар:

 •  Татварын хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тооцох, бүртгэх, тайлагнах арга зүйгээ дээшлүүлэх
 •  Татварын хуулийн мэдэгдэхүүнээ дээшлүүлснээр аууль ёсны эрх ашгаа хамгаалах, татварын хуудь тогтоомжийг зөрчих явдлаас урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэхүүнийг олж авах
 •  ТМЗ-д эрх олгох шалгалтад хамрагдах эрхтэй болно.

 

Сургалтад хэн хамрагдах вэ?

 •  ТМЗ-д эрх олгох шалгалтад орох нягтлан бодогчид
 •  Татварын бүртгэл, тооцооллын талаар гүнзгийрүүлэн судлах хүмүүс
 •  Хүссэн хүн бүрт нээлттэй

 

Сургалтад ашиглах ном, сурах бичиг:
 /Сургалтын төлбөрт багтсан суралцагч нарт үнэгүй тараагдана. /

 

Сургалтын бүртгэл: Цахимаар   болон 76118989, 91019206 утсаар бүртгэж байна.

 

СУРГАЛТАД ХИЧЭЭЛ ОРОХ БАГШ НАР:

 Г.Алтанзаяа
/Доктор, профессор, ТМЗ, МНБ/
ТМЗ нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч,
МУИС-ийн БС-ийн НББ-ийн хөтөлбөрийн профессор/

Ц.Лхагвадулам

/Доктор Ph.D, ТМЗ, МНБ/

Монгол Бизнес Дээд сургуулийн багш

Ч.Өнөржаргал

/Докторант, ТМЗ, МНБ/

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ахлах багш

Д.Баярцэцэг

Эдийн засагч, нягтлан бодогч, эрх зүйч мэргэжилтэй. Магистр, ТМЗ

ТЕГ-ын ТТХГ-ын Татварын улсын ахлах байцаагч

Д.Сайнжаргал

/Докторант, ТМЗ, МНБ/

МАК ХХК-ийн санхүү эрхэлсэн захирал, ТМЗН-ийн УЗ-ийн гишүүн

 

Б.Даваахүү

/Магистр, ТМЗ, МНБ/ НДЕГ-ын санхүүгийн албаны дарга

С.Норжинсүрэн

/Магистр, ТМЗ/ ХҮХАҮТ-ийн зөвлөх

 

Б.Бат-Амгалан

/Магистр, ТМЗ, МНБ/ СЭЗИС-ийн багш

С.Баярхүү

/Докторант, ТМЗ, МНБ/

ХААИС-ийн ЭЗ-ийн сургуулийн багш,

ТМЗН-ийн ёсзүй, хяналтын менежментийн хорооны дарга

 

 

Х.Оюунчимэг

/Магистр, ТИНБ, МНБ/ ТМЗ нйигэмлэгийн багш

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг