..
 
ТМЗ-ийн ЭРХ ОЛГОХ шалгалтад бэлтгэх сургалтын бүртгэл
 

2018.02.26 - 03.16 сургалтын хуваарыг эндээс үзнэ үү.

2018.03.20 - 04.07 сургалтын хуваарыг эндээс үзнэ үү.

2018.04.23 - 05.11 сургалтын хуваарыг эндээс үзнэ үү.

 

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг