Судалгаа
 
Судалгааны Зөвлөл
 

Зөвлөлийн үндсэн үүрэг.

Судалгааны Зөвлөл нь нийгэмлэгийн Судалгаа Арга Зүйн Төв (САЗТ)-ийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, төвийн хүрээнд хийгдэж буй судалгааны ажлуудад мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах, шийдвэр гаргалтад ашиглах, олон нийтэд түгээх үндсэн үүрэгтэй.

Энэ үүргийн хүрээнд нийгэмлэгийн хүрээнд хийгдэж буй судалгааны ажлуудыг

  •  хянах, зөвлөх, чиглүүлэх,
  •  сонгон авсан тодорхой сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах,
  •  чанарын шаардлагыг хангасан судалгааны ажлуудыг олон нийтэд түгээх,
  •  шийдвэр гаргалтанд ашиглах ажлыг сонгох
  •  Сонгон авсан сэдэв, судалгааны ажлуудаар мэргэжлийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахулиралд нэг удаа
  •  Судалгаан дээр үндэслэсэн гарч буй аливаа санал, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг эцсийн байдлаар хянаж дүгнэлт өгөх

үүргийг хүлээнэ.

Зөвлөлийн зорилго.

  •  Судалгааны ажлуудыг олон улсын стандартад хүргэх
  •  Судалгааны Төвийг шинжлэх ухаанд суурилсан мэдээллийн найдвартай эх үүсвэр болгох
  •  Бодлого боловсруулагчдын эрэлтэт мэдлэг, судалгааны эх сурвалж болох

Судалгааны Зөвлөлийн гишүүд.

 №

Нэр

Эрдмийн Зэрэг

Төгссөн сургууль

Ажлын газар

1

Г.Алтанзаяа

Phd

Удирдлагын Академ

ТМЗ

2

С.Амгаа

Phd

МУИС

ХААИС-ЭЗБС

3

Г.Энхбаяр

Phd

Удирдлагын Академ

Удирдлагын Академ

4

С.Нямзагд

S.doc

ШУА-н гишүүн

Байкальский государственный университет экономики и права (бгуэп) OХУ

Этүгэн ДС

5

В.Данаасүрэн

Phd

Victoria University, NZ

МУИС-БС

6

Ж.Ариунболд

Phd

СЭЗИС, ОХУ

СЭЗИС

7

Д.Баттуяа

Phd

Chungnam National University, Солонгос

МУИС-БС

8

Н.Отгонсайхан

Phd

Байкальский государственный университет экономики и права (бгуэп) OХУ

МУИС-БС

9

Б.Болормаа

Phd

 

 

10

Далхжав

Phd

 

ХААИС-ЭЗБС

11

A.Даваасүрэн

Phd

ОХУ

 

12

Б.Батжаргал

MBA

МУИС California International University

МУИС-БС

13

Б.Бадамцэцэг

Master’s

Япон

ТЕГ

14

Б.Золзаяа

Master’s

Япон

ТЕГ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг