Нийгмийн

Үйлчилгээ

 
BEPS програмын 15 заалт/сэдвүүд:
 
 
Нэр Албан тушаал Сэдэв
1

Б.Золзаяа

ТЕГ-ын Татварын удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын татварын улсын ахлах байцаагч

“BEPS Монголд”

 Илтгэл
2

Х.Батсуурь

 

ТМЗН-ийн Судалгаа хариуцсан захирал

 “BEPS Олон улсад”  

 Илтгэл

3

Такехито Като

 

Японы ТМЗ ниймэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч

 “BEPS Японы туршлагаас

 Илтгэл

4

Д.Энхсайхан

 

Кэй Пи Эм Жи Такс ТМЗ ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

  Гэрээг булхайцах хэрэгсэлээ болгон ашиглах явдлыг зогсоох” 

Илтгэлийн гарчиг: “Давхар татварын гэрээ болон түүнийг хэрэгжүүлэх зааварчилгааг сөрөгөөр ашиглах боломжийг хязгаарлах”

 Илтгэл

5

О.Тэнгис

 

Эрнст & Янг Монголиа ХХК-ийн татварын бодлого, зөрчлийн асуудал хариуцсан захирал

 Татвар дахь давхардсан заалтууд, зөрүүтэй тайлбараас үүдэлтэй цоорхойг бөглөх”

 Илтгэл

6

А.Баттулга

 

БДО ТАКС ТМЗ компанийн партнер

 “BEPS-н үр дагаварыг хэмжих, хянах. BEPS-ийн эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа, шинжилгээ, анализууд төдийлөн хийгдээгүй, судалгааны арга технолог ихээхэн дутагдалтай байгаа тул мэдээллийг  цуглуулах, хэмжих, хянах, анализ хийх дэвшилтэт арга, технологийг боловсруулан зөвлөмжийг гаргах”

 Илтгэл

7

Ж.Түвшин

 

Делойтте Онч ХХК-ийн менежер

 
  1. Ил тод байдлыг сайжруулах, үндсэн ажиллагааг явагдсан татварын харьяалалыг тогтоох журмыг тодруулах, сайжруулах замаар татвараас зайлсхийдэг зуршилтай тэмцэх”
  2. Биет бус хөрөнгийн хөдөлгөөн, наймааг хянах, харилцан хамаарал бүхий компани хоорондын үнэ шилжилтэд хязгаар тавих”
  3. Эрсдэл болон хөрөнгийн шилжилтийн аргаар ашгийг зувчуулах асуудлыг зогсоох”
  4. Татварын суурийг багасгах, менежментийн төлбөр, толгой компанийн зардал гэх эргэлзээ бүхий зардлуудыг бий болгох замаар орлого, ашгийг зувчуулах явдлыг зогсоох”
8

Марина Тарнавска,

 

Пи Даблью Си Монголиа ХХК-ийн татварын менежер

 1.  Зохиомол аргаар “Байнгын оршин суугч” статусаас зайлсхийх явдлыг зогсоох” 

 Илтгэл

2.  Үнэ шилжилттэй холбоотой баримт, бичгүүдийг бүрдүүлэх, татварын албадуудыг шаардагдах мэдээллээр хангах, татварын тайланг гаргах журам, стандартыг тогтоох” 

 Илтгэл


 
9

Х.Минжин

 

Кэй Пи Эм Жи Такс ТМЗ ХХК-ийн менежер

 “Татвартай холбоотой бүх л төлөвлөгөө, дотоод удирдамж, харилцааг ил болгох. Заавал хэрэгжүүлэх ил тод байдлын зарчмыг хүлээн авч ажил хэрэг болгох. Татвар төлөгч болоод татварын албадуудын хоорондын мэдээлэлийн зөрүүг арилгаж харилцан ойлголцлын нэг түвшинд байх”

Илтгэлийн гарчиг: Татвар бууруулах зорилгоор аливаа арга техник хэрэгжүүлж байгааг сайн дураараа мэдээлэх үүрэг бий болгох”

 Илтгэл

10

С.Сайнсанаа

 

Кэй Пи Эм Жи Такс ТМЗ ХХК-ийн менежер

 “Гэрээнээс үүдэлтэй маргааныг шийдвэрлэх механизмыг боловсронгуй, үр дүнтэй болгох”

Илтгэлийн гарчиг: “Татварын маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох” 

 Илтгэл

11

М.Уянга

 

Эрнст & Янг Монголиа ХХК-ийн татварын ахлах менежер

 "Цахим эдийн засаг дахь татварт учирч буй сорилтууд

 Илтгэл

12

Р.Хишигнэмэх

 

Эрнст & Янг Монголиа ХХК-ийн татварын ахлах менежер

 “Гадаадын Компанийн Хяналтыг Сайжруулах”

 Илтгэл

13

Ё.ЭНХТУЯА

 

/ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ/

 

“ТАТВАРЫН СУУРИЙГ ГАЖУУДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНД СУУРИЛСАН ОЛОН ТАЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХӨШҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ”

14

Б.Давааням

 

Эрнст & Янг Монголиа ХХК-ийн татварын ахлах менежер

  Зээлийн хүүгийн төлбөр болон санхүүгийн бусад арга хэрэгсэлээр татвар ногдох орлогын суурийг багасгах явдлыг хязгаарлах”

 Илтгэл

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг